Вгору

На головну каталогу


Православ'я в Греції

Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Каталог сайтів. Κατάλογος τοποθεσιών*


Згідно Конституції Греції, православне християнство є державною та переважною релігією країни. Територія «Старої Греції» цільком відноситися до Елладської Православної Церкви (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) — Автокефальної Помісної Православної Церкви, главою якою є Архієпископ з резиденцією в м. Афіни. Додеканскі острови, «Нові землі», острів Крит, а також монастирська республіка - Свята Гора Афон відноситися до церковної юрисдикції (εκκλησιαστική δικαιοδοσία) Вселенського Патріархата Константинополя.


Митрополії

Монастирі

Храми та парафії

Духовні навчальні заклади

Дослідницькі та інформаційні ресурси

Різні організації та інше


Дослідницькі та інформаційні організації/ресурси


Дослідницькі інститути, центри

Інформаційні ресурси, видання

Електронні бібліотеки
Дослідницькі інститути. Центри

Ερευνητικά Ινστιτούτα. Κέντρα


«Еномені Роміосіні». Центр з вивчення та розповсюдження православних цінностей - www.enromiosini.gr
Статті, видавнича діяльність, періодичне видання.


Інститут національних та духовних досліджень, Салоніки — billeion.wordpress.com
Створено з ініціативи університетських професорів, науковців та підприємців. Недержавна організація, заснована з метою дослідження та аналізу актуальних для Православ'я питань у сучасному суспільно-політичному контексті.


«Ортрос». Центр святоотцівських досліджень, м. Марусі - orthros.eu
Традиції Православ'я. Літургічне життя Церкви. Новий Завіт. Синаксарій. Документи, статті, інтерв'ю. Книжковий огляд. Традиційна музика. Питання та відповіді.


«Пемптусія». Інститут св. Максима Грека - www.pemptousia.gr
Православ'я, традиції, коріння, культура, цивілізація. Дитячий. Фото, відео. Аудіо, спів
Мови сайту: англійська, грецька, румунська


«Порефтендес». Міжправославний місіонерський центр, Афіни - porefthentes.gr
Новини, статті, періодичне видання.
Мови сайту: англійська, грецька
Інформаційні ресурси, видання

Πηγές πληροφοριών, εκδόσεις

«Агіа Лідія». Православний журнал - www.lydiamagazine.gr
«Свята Лідія». Профіль видання, статті, архів.


«Агіос Космас о Етолос». Переодичне видання - kosmasaitolos.blogspot.com
«Святий Косма Етолійський». Видання Етолійської та Акарнанійської митрополії. Новини, оголошення, проповіді, статті журналу, напрямки діяльності.


«Аллі Опсіс», інформаційний ресурс - alopsis.gr
Неофіційна спільнота. Обмін інформацією між православними на актуальні теми, яка зазвичай не потрапляє до ЗМІ. Тематика сайту не претендує на абсолютну об'єктивність та повноту.


«Аналогія». Журнал богословських досліджень - www.analogiajournal.com
Рецензований науковий журнал присвячений богословським принципам християнської віри. Редакція, інформація для авторів, передплата.
Мова сайту: англійська


«Arxon.gr» - Агентство церковних новин - arxon.gr
Мета проекту – внесення вкладу в сферу церковної інформації. Щоденні новини з усього православного світу висвітлюють роботу Церкви та її внесок в сучасне суспільство. З серйозністю, почуттям відповідальності, а також з любов'ю до Церкви редакція докладає всіх можливих зусиль для отримання об'єктивної інформації, завжди з повагою та сумлінною критикою щодо людей та установ. В епоху дезінформації та фейкових новин, без дужок та особистих залежностей ми послідовно працюємо для вашої достовірної інформації.


«Афонська трибуна». Стрічка новин та сайт для спілкування православних - www.vimaorthodoxias.gr
Особиста сторінка. Містить стрічку новин, корисне читання, молитви, житія святих, добірку матеріалів з суспільних питань, рецепти православної кухні, форум.
Дзеркала сайту: www.agioritikovima.gr, www.agioritikovima.gr/site


«Екклісіастікі Парембасі». Щомісячне видання - www.parembasis.gr
«Εκκλησιαστική Παρέμβαση». «Дія Церкви». Видання Навпактської та Святого Власія митрополії. Статті на громадські теми. Православне віровчення та святоотцівська спадщина. Історія митрополії. Архів номерів за роками.
Мови сайту: англійська, грецька, румунська


«Екклісія онлайн». Газета - www.ekklisiaonline.gr
Інформаційна електронна газета. Усе Православ'я в Інтернеті.


«Епігносі». Журнал - www.epignosi.eu
Періодичне видання, що висвітлює духовні та суспільні проблеми з погляду Православної Церкви.


«І Драсі мас». Православний щомісячник - www.drasimas.gr
«Η Δράση μας». «Наша дія». Православний студентський та науковий щомісячник. Відомості, передплата, статті, книги, оголошення.


«Ieradeisis.gr». Інформаційний портал Православної Церкви — ieradeisis.weebly.com
«Священство». Портал. Мови сайту: англійська, грецька


«Ківотос». Газета про істинну віру - www.ikivotos.gr
Газета про Православ'я, Церкву та суспільство.


Інформаційне агенство Православ'я - www.orthodoxianewsagency.gr


«Ортодоксос Тіпос». Щотижневе видання Всегрецької Православної Спілки - www.orthodoxostypos.gr
Архів газет (формат pdf), цінник, фотогалерея.


«Ортодоксокс Логос». Електронний журнал - www.orthodoxnet.gr
Православне слово. Духовне будівництво, церковне життя, Церква та суспільство, єресі та екуменізм, мир, православна культура, друк.


«Ромфея». Агентство церковних новин - www.romfea.gr
Цілодобові новини церковного життя в Греції. Новини Елладської Православної Церкви, Константинопольського Патріархату та Кіпрської Православної Церкви.


«Символі». Журнал про православне богослужіння - www.symbole.gr
Видання виходить щокварталу та присвячене переважно питанням православного богослужіння, а також духовним темам. Інформація про журнал, редакторський склад та видавництво.


«Стілос Ортодоксіас». Щомісячна православна газета – www.orthodoxia.gr
Електронна версія газети Містить новини, повідомлення про події, статті з богословської тематики.


«Теологія» - журнал, офіційний бюлетень Елладської Церкви - www.ecclesia.gr/theologia
Науковий щоквартальний журнал видається Священним Синодом Грецької Церкви з 1923 р. Внесок журналу в розвиток православного богослов’я унікальний. Видання перетворилося на найвагоміший науковий журнал грецької теології та вже є цінною спадщиною для теологічних досліджень на міжнародному рівні, а також історичним свідченням. Доступний архив всього корпусу, який допоможе вченим-теологам у їхній науково-дослідницькій роботі.


«Фотодотес». Православне видавництво – www.fotodotes.gr
Книги, періодичне видання, нові надходження, адреси книгарень, цитати з Біблії.


«Хрістіянікі». Газета - www.xristianiki.gr
Статті, новини, архів газети, листи.


«Хрістіянікі бібліографія». Періодичне видання - christianvivliografia.wordpress.com
«Християнська бібліографія». Електронна версія однойменного періодичного видання.


«Хрістіанікіс Естіас Ламіас» - www.xrestia.gr
«Християнський дім Ламія». Статті на духовні та антиєретичні теми.
Дзеркало сайту: sites.google.com/site/xrestia/Home
Електронні бібліотеки та сінаксарі

Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και συναξάρια

«Геронтас». Електронна бібліотека - www.gerontas.org
«Старець». Духовне життя, бібліотека духовної літератури, святоотцівські слова, радіостанція, ікони.
Кіпрська Православна Церква (Близький Схід, Кіпр).


«Зоїфорос». Електронна бібліотека - www.zoiforos.gr
Особиста сторінка. Книги та статті про православну духовність. Життя святих, календар. Проповіді. Богослужіння. Книги Словник церковних термінів. 
Мови сайту: англійська, німецька, французька, грецька


«Міріобіблос». Електронна бібліотека - www.myriobiblos.gr
Електронна бібліотека. Тексти грецькою, а також багатьма іноземними мовами. Новини, музей, журнал.
Мови сайту: російська, англійська, німецька, іспанська, французька, італійська, грецька


«ООДЕ». Догматичні дослідження. Електронна бібліотека - www.oodegr.com
Неофіційний сайт Електронні книги та статті на теми християнської догматики. Історія та сучасність Церкви, святоотцівські праці, житія святих, пророцтва, філософія, наука та Церква, суспільство, поезія, ставлення до інослав'я.
Дзеркало сайту: www.oodegr.com/tourkika
Мови сайту: англійська, німецька, французька, італійська, грецька, румунська ...


«Ортодокс синаксарістіс» - www.saint.gr
«Православний синаксарій». Особиста сторінка. Приватний проект є прагненням зібрати та записати житія святих Православної Церкви. Житія святих, опис свят, пошук у хронологічному та алфавітному порядку, визначення дат Великодня та перехідних свят, Святе Письмо, списки ієрархів помісних Церков, богослужбові тексти, канони, книги, інші матеріали.


«Патерес тис Ортодоксіас». Електронна бібліотека - www.orthodoxfathers.com
«Отці Православ'я. Особиста сторінка. Праці Отців, житія святих, Старий та Новий Заповіт, книги, монастирі Греції.


Православна богословська електронна бібліотека - www.imdlibrary.gr
Книги, наукові журнали, монографії, богословські нариси у відкритому доступі.
Мови сайту: англійська, грецька


«Православні відповіді». Електронна бібліотека - www.orthodoxanswers.gr
Особиста сторінка. Церковна історія, вчення Церкви, догми та канони, Св. Писання, традиції та перекази.


«Сінаксарістіс» - www.snhell.gr
Синаксарій від Центру дослідження нового еллінізму - нова грецька література та культура.


«Христианос». Електронна бібліотека – xristianos.gr
«Християнин». Особиста сторінка. Житія святих, молитви, про Богородицю, святі отці, Гора Афон, повчальні історії.Примітки: Всі ресурси є офіційними сайтами організацій, якщо не вказане інше. Мова сайтів, якщо не вказана інша — грецька. В описі сайтів вказана відмінна інформація про діяльність того чи іншого закладу або розділи його сайту та опущена загальна.

На головну каталогу       


Православ'я в Греції. Каталог сайтів, 2023 р.
Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Κατάλογος τοποθεσιών